Ponieważ podaż energii słonecznej przypada głównie

wynajem nagrzewnic olejowych
Możliwe jest wykorzystywanie energii słonecznej do zaspokojenia potrzeb grzewczych budynków.

Rozróżnia się pasywne i aktywne systemy ogrzewania słonecznego, w zależności od tego, czy do wykorzystania energii słowynajem nagrzewnic olejowych .