Ponieważ podaż energii słonecznej przypada głównie

wynajem nagrzewnic olejowych wynajem nagrzewnic olejowych
Możliwe jest wykorzystywanie energii słonecznej do zaspokojenia potrzeb grzewczych budynków.
Rozróżnia się pasywne i aktywne systemy ogrzewania słonecznego, w zależności od tego, czy do wykorzystania energii sło.