Regenerator obrotowy

kocioł na olej zużyty
Reformer Osobny artykuł: Reforming parowy. Ponieważ reakcja reformingu parowego jest silnie endotermiczna do jej przeprowadzenia potrzebne są duże ilości energii.
Dlatego reakcję tą przeprowadza się w reformerach.
Reformer jest piecem przemysłowym, wewnątrz którego zainstalowane są rury wypełnione katalizatorem. Po zewnętrznekocioł na olej zużyty .

Widok do druku:

kocioł na olej zużyty