Regenerator obrotowy

kocioł na olej zużyty kocioł na olej zużyty
Reformer Osobny artykuł: Reforming parowy. Ponieważ reakcja reformingu parowego jest silnie endotermiczna do jej przeprowadzenia potrzebne są duże ilości energii.

Dlatego reakcję tą przeprowadza się w reformerach.

Reformer jest piecem przemysłowym, wewnątrz którego zainstalowane są rury wypełnione katalizatorem.
Po zewnętrzne.

Widok do druku:

kocioł na olej zużyty