serwis palników

W układzie krzyżowym oba strumienie

W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku. Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ. Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą napęPublic/images/029.jpgDodane: 19-05-2019 05:02

Powrót do pełnej wersji: serwis palników