W układzie krzyżowym oba strumienie

serwis palników
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.
Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.
Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą napęserwis palników .

Widok do druku:

serwis palników