Kocioł centralnego ogrzewania

serwis palników gazowych
Kocioł centralnego ogrzewania opalany węglem Kocioł węglowy centralnego ogrzewania jest również kłopotliwy w eksploatacji (ze względu na charakter materiału), ale posiada możliwość instalacji pewnych system/ów automatyki.
Dodatkową zaletą jest możliwość pracy ciągłej oraz kumulacja energii w zbiorserwis palników gazowych .

Widok do druku:

serwis palników gazowych