adwokat rozwodowy praga

Dlaczego nasze prawo bywa wadliwe?

adwokat rozwodowy praga Wiele mówi się o tym, że polskie prawo bywa wadliwe.

Nie ulega wątpliwości fakt, że jest to prawdziwe sformułowanie, co pokazują liczne sprawy sądowe, pozywanie Polski do Trybunałów UE oraz do naszego trybunału, bo na przykład jakaś ustawa nie jest zgodna z konstytucją.

Wszystko to sprawia, że wady polskiego prawa są zauważalne.
Bywa ono wa.

Widok do druku:

adwokat rozwodowy praga